Journal of Carbohydrate Chemistry


Wydawca Taylor & Francis
ISSN 0732-8303
e-ISSN 1532-2327
Impact Factor dla czasopisma 0.847 (od 2012)
1.183 (od 2013)
1.417 (od 2014)
0.738 (od 2015)
0.671 (od 2016)
0.629 (od 2017)
0.828 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 20 (od 2012)
20 (od 2017)
40 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 20
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Tuwalska, Dorota; Trzybiński, Damian; Sikorski, Artur; Liberek, Beata
Crystal structures of methyl (methyl 3-azido-2,3-dideoxy-β-L-lyxo- and -β-D-arabino-hexopyranosid)uronates
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2010
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/