Solar Energy Materials and Solar Cells


Wydawca Elsevier
ISSN 0927-0248
e-ISSN 1879-3398
Impact Factor dla czasopisma 4.63 (od 2012)
5.03 (od 2013)
5.337 (od 2014)
4.732 (od 2015)
4.784 (od 2016)
5.018 (od 2017)
6.019 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 40 (od 2012)
40 (od 2017)
140 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 40
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Bredol, Michael; Matras, Katarzyna; Szatkowski, Adam; Sanetra, Jerzy; Prodi-Schwab, Anna
P3HT/ZnS: A new hybrid bulk heterojunction photovoltaic system with very high open circuit voltage
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2009
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/