Civil and Environmental Engineering Reports


Wydawca University of Zielona Góra Press

De Gruyter
ISSN 2080-5187
e-ISSN 2450-8594
Uwagi Instytucja sprawcza: Uniwersytet Zielonogórski. Instytut Środowiska = University of Zielona Góra. Institute of Building Engineering
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 5 (od 2013)
9 (od 2015)
9 (od 2017)
20 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW B
Ujednolicona punktacja MNiSW 9
DOI 10.1515
Polecane strony internetowe strona wydawcy  
strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 17

Mikulski, Leszek
Optimal modelling of steel multi-span beams using the gradient-iterative method
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Leśniak, Agnieszka; Górka, Monika; Kargol, Anna
Analysis of errors in investors’ applications in the procedure of obtaining a building permit
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Drozd, Wojciech
Structure relocation
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2019
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Maślak, Mariusz; Partov, Doncho
Selected ancient stone bridges with corbelled false-arch structure
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 9
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Kogut, Janusz P.; Pilecka, Elżbieta; Szwarkowski, Dariusz
Monitoring and numerical modeling of a road in landslide terrain
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 9
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Pańtak, Marek; Bogusław, Jarek
Parametric analyses of dynamic characteristic of the cable-stayed pedestrian bridge
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 9
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Pańtak, Marek; Jarek, Bogusław
Evaluation of dynamic characteristics of the footbridge with integral abutments
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 9
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Skrzypczak, Izabela; Kogut, Janusz; Kokoszka, Wanda; Zientek, Dawid
Monitoring of landslide areas with the use of contemporary methods of measuring and mapping
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 9
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Langer, Piotr
'Old-new' mining towns - examples of the renovation and adaptation of post-industrial objects
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 9
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Korbel, Wojciech
Selected problems of applying the law in adaptation and modernization of buildings in Poland
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 9
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Żwirek, Paweł; Fiszer, Jakub
Revitalization of the 1970s within the 'Old Town' in Kraków
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 9
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Nowacka-Rejzner, Urszula
Post-harbour areas - new urban space
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 9
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Kuchta, Krzysztof
Application of steel bar bracings in renovation and modernization of historic buildings
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 9
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Ligęza, Wiesław
Renovation of large-panel buildings in context of urban renewal
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 9
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Flaga, Kazimierz; Furtak, Kazimierz
Examples of solutions for steel-concrete composite structures in bridge engineering
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 9
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Kańka, Stanisław; Stryszewska, Teresa; Tracz, Tomasz; Karczmarczyk, Stanisław; Paruch, Roman
Methods of testing and assessing the technical condition of chosen building structures located in the area of the Auschwitz-Birkenau National Museum in Oświęcim
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 9
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Famielec, Stanisław; Wieczorek-Ciurowa, Krystyna
Incineration of tannery waste in a tunnel furnace system
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 5
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/