Ekologia i Technika = Ecology and Technology


Wariant tytułu Ekologia i Technika
Wydawca Bydgoskie Towarzystwo Naukowe
ISSN 1230-462X
Lista MNiSW B (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 5 (od 2013)
3 (od 2015)
Ujednolicona Lista MNiSW B
Ujednolicona punktacja MNiSW 5


Publikacje w tym tytule: 2

Marszałek, M.; Kowalski, Z.; Makara, A.
Agricultural management of pig slurry – composition, storage, spilling and fertilizer value
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 5
Piaskowski, K.; Anielak, A. M.
Zeolity naturalne i ich zastosowanie w oczyszczaniu wody oraz ścieków
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2000
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/