Silicon


Wydawca Springer
ISSN 1876-990X
e-ISSN 1876-9918
Impact Factor dla czasopisma 1.417 (od 2012)
0.704 (od 2013)
1.069 (od 2014)
0.86 (od 2015)
0.829 (od 2016)
1.246 (od 2017)
1.21 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2013)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 25 (od 2013)
20 (od 2014)
25 (od 2015)
20 (od 2016)
25 (od 2017)
40 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 25
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Janowski, Bartłomiej; Pielichowski, Krzysztof
A kinetic analysis of the thermo-oxidative degradation of PU/POSS nanohybrid elastomers
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 25
Impact Factor: 0.829
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Lewicki, James P.; Harley, Stephen J.; Loui, Albert; Pielichowski, Krzysztof; Mayer, Brian P.; Janowski, Bartlomiej; Maxwell, Robert S.
The influence of polyhedral oligomeric silsequioxanes on domain microstructure in polyurethane elastomers
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 25
Impact Factor: 0.704
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/