Progress in Materials Science


Wydawca Elsevier
ISSN 0079-6425
e-ISSN 1873-2208
Impact Factor dla czasopisma 23.194 (od 2012)
25.87 (od 2013)
27.417 (od 2014)
31.083 (od 2015)
31.14 (od 2016)
23.75 (od 2017)
23.725 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 50 (od 2012)
200 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 50
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Pielichowska, Kinga; Pielichowski, Krzysztof
Phase change materials for thermal energy storage
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 50
Impact Factor: 27.417
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/