Vademecum


Wariant tytułu Vademecum : akustyka w budownictwie
Vademecum : budownictwo mostowe
Vademecum : budownictwo drogowe
Wydawca Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
ISSN 2353-5261
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 3

Pańtak, Marek
Kładki dla pieszych – kształtowanie i projektowanie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Lista MNiSW: nie
Gruszczyński, Maciej
Współczesne betony stosowane w mostownictwie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Lista MNiSW: nie
Stypuła, Krzysztof
Zastosowanie wibroizolacji w konstrukcji nawierzchni szynowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Lista MNiSW: nie
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/