Episteme : czasopismo naukowo-kulturalne


Wariant tytułu Episteme
Wydawca Stowarzyszenie Twórców Nauki i Kultury EPISTEME
ISSN 1895-4421
Lista MNiSW B (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 4 (od 2013)
5 (od 2015)
Ujednolicona Lista MNiSW B
Ujednolicona punktacja MNiSW 5
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 9

Ślusarczyk, Marta
Wpływ powstania stacji kolei żelaznej na rozwój Szczakowej jako miasta
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 5
Młyński, Dariusz; Młyńska, Anna; Chmielowski, Krzysztof; Nowak, Jacek
Analiza porównawcza pracy wybranych oczyszczalni ścieków powiatu rzeszowskiego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 5
Młyńska, Anna; Młyński, Dariusz; Chmielowski, Krzysztof
Ocena funkcjonowania gminnej oczyszczalni ścieków w Świlczy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 5
Sulich, Piotr; Egner, Władysław
Algorytm numerycznej analizy termomechanicznych obciążeń niskocyklowych stali
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 5
Zięba, Jakub
Wpływ podłoża z gruntów organicznych na osiadania fundamentu budowli w warunkach bez odpływu i z odpływem
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 5
Szwarkowski, Dariusz; Zięba, Jakub
Monitoring osiadań budynków w sąsiedztwie głębokiego wykopu budynku "Mogilska Tower" w Krakowie przy wykorzystaniu naziemnego skaningu laserowego RIEGL-400 VZ
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 5
Kucharzewska, Anna; Strycharz-Szemberg, Beata; Szemberg, Tomasz
Czy matematyka jest nauką eksperymentalną?
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 5
Rezka, Piotr; Balcerzak, Wojciech
Źródła i występowanie leków przeciwbólowych w środowisku wodnym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 5
Rezka, Piotr; Balcerzak, Wojciech
Badania wstępne nad produkcją K2SO4 z odpadowego roztworu z przemysłu cynku
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 5
Impact Factor: 0
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/