Romanian Reports in Physics


Wydawca Publishing House of the Romanian Academy
ISSN 1221-1451
e-ISSN 1841-8759
Impact Factor dla czasopisma 1.123 (od 2012)
1.137 (od 2013)
1.517 (od 2014)
1.367 (od 2015)
1.467 (od 2016)
1.582 (od 2017)
1.94 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 20 (od 2012)
25 (od 2015)
20 (od 2016)
25 (od 2017)
70 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 25
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Czaja, Wojciech; Golda, Zdzisław A.; Woszczyna, Andrzej
Noether constants for the acoustic field in the robertson-walker space-time
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Impact Factor: 1.517
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/