Advances in Transportation Studies


Wariant tytułu Advances in Transportation Studies : an international journal
Wydawca Aracne Editrice
ISSN 1824-5463
Uwagi Instytucja sprawcza: University of Roma Tre. Department of Sciences of Civil Engineering (DSIC)
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Cafiso, S.; D’Agostino, C.; Bąk, R.; Kieć, M.
The assessment of road safety for passing relief lanes using microsimulation and traffic conflict analysis
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Lista MNiSW: nie
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Szarata, A.
The simulation analysis of suppressed traffic
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Lista MNiSW: nie
Impact Factor: 0
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/