Aparatura Badawcza i Dydaktyczna : ABiD


Wydawca Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej (COBRABiD)
ISSN 1426-9600
e-ISSN 2392-1765
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 5 (od 2013)
10 (od 2015)
10 (od 2017)
0 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW B
Ujednolicona punktacja MNiSW 10
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 1

Czech, Zbigniew; Kowalski, Arkadiusz; Kłos, Marlena; Ortyl, Joanna
Synthesis and modification of biodegradable pressure-sensitive adhesives based on acrylic
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2011
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/