Adsorption Science & Technology


Wydawca Multi-Science Publishing
ISSN 0263-6174
e-ISSN 2048-4038
Impact Factor dla czasopisma 0.559 (od 2012)
0.93 (od 2013)
0.669 (od 2014)
0.633 (od 2015)
0.754 (od 2016)
0.609 (od 2017)
1.2 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 20 (od 2012)
15 (od 2013)
20 (od 2014)
15 (od 2015)
20 (od 2017)
40 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 20
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 3

Gwadera, Monika; Kupiec, Krzysztof
Investigation of water vapour adsorption on silica gel grains coated on a metal pipe
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 20
Impact Factor: 0.633
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Kupiec, Krzysztof; Rakoczy, Jan; Zieliński, Łukasz; Georgiou, Andreas
Adsorption-desorption cycles for the separation of vapour-phase ethanol
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2008
Stoklosa, Andrzej; Kurek, Stefan; Laskowska, Barbara
Binding energy and the heat of chemisorption on metallic catalysts – a thermodynamic aspect
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2005
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/