betaIEEE Sensors Journal


Wydawca Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
ISSN 1530-437X
e-ISSN 1558-1748
Uwagi Instytucja sprawcza:
Institute of Electrical and Electronics Engineers,
IEEE Sensors Council
Impact Factor dla czasopisma 1.852 (od 2013)
1.762 (od 2014)
1.889 (od 2015)
2.512 (od 2016)
Lista MNiSW A (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 30 (od 2013)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Pławiak, Paweł; Rzecki, Krzysztof
Approximation of phenol concentration using computational intelligence methods based on signals from the metal-oxide sensor array
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 30
Impact Factor: 1.889
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/