Annals of Operations Research


Wydawca Springer
ISSN 0254-5330
e-ISSN 1572-9338
Impact Factor dla czasopisma 1.029 (od 2012)
1.103 (od 2013)
1.217 (od 2014)
1.406 (od 2015)
1.709 (od 2016)
1.864 (od 2017)
2.284 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 25 (od 2012)
30 (od 2016)
30 (od 2017)
70 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 30
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Abdul-Rahman, Syariza; Burke, Edmund K.; Bargiela, Andrzej; McCollum, Barry; Özcan, Ender
A constructive approach to examination timetabling based on adaptive decomposition and ordering
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Data wydania: 2014
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 25
Lista Filadelfijska: tak
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/