Hutnik : wiadomości hutnicze


Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
ISSN 1230-3534
e-ISSN 2449-9897
Uwagi Instytucja sprawcza: Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce (SITPH)
Lista MNiSW B (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 6 (od 2013)
7 (od 2015)
Ujednolicona Lista MNiSW B
Ujednolicona punktacja MNiSW 7
DOI 10.15199/24
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Moszumański, Ryszard
Narzędzia do wytwarzania części cienkościennych z materiałów rozdrobnionych metodą dynamiczną
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 7
Impact Factor: 0
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/