IEE Proceedings. Part D, Control Theory and Applications


Wydawca Institution of Engineering and Technology (IET)
ISSN 0143-7054
e-ISSN 2053-793X
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Bargiela, A.
An algorithm for observability determination in water-system state estimation
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1985
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Sterling, M. J. H.; Bargiela, A.
Minimum norm state estimation for computer control of water distribution systems
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1984
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/