betaIEEE Transactions on Power Systems


Wydawca Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
ISSN 0885-8950
e-ISSN 1558-0679
Impact Factor dla czasopisma 3.53 (od 2013)
2.814 (od 2014)
3.342 (od 2015)
5.68 (od 2016)
Lista MNiSW A (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 40 (od 2013)
45 (od 2014)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Bargiela, A.; Irving, M.; Sterling, M.
Observability determination in power system state estimation using a network flow technique
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1986
© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/