Computers & Operations Research


Wydawca Elsevier
ISSN 0305-0548
e-ISSN 1873-765X
Impact Factor dla czasopisma 1.909 (od 2012)
1.718 (od 2013)
1.861 (od 2014)
1.988 (od 2015)
2.6 (od 2016)
2.962 (od 2017)
3.002 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 35 (od 2012)
35 (od 2017)
140 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 35
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Bargiela, Andrzej; Hartley, Joanna K.
Orthogonal linear regression algorithm based on augmented matrix formulation
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1993
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/