betaIEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering


Wydawca Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
ISSN 1041-4347
e-ISSN 1558-2191
Uwagi Instytucja sprawcza: IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE Computer Society
Impact Factor dla czasopisma 1.815 (od 2013)
2.067 (od 2014)
2.476 (od 2015)
3.438 (od 2016)
Lista MNiSW A (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 35 (od 2013)
40 (od 2015)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Wei, Wang; Barnaghi, Payam; Bargiela, Andrzej
Probabilistic topic models for learning terminological ontologies
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2010
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/