IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering


Wydawca Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
ISSN 1041-4347
e-ISSN 1558-2191
Uwagi Instytucja sprawcza: IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE Computer Society
Impact Factor dla czasopisma 1.892 (od 2012)
1.815 (od 2013)
2.067 (od 2014)
2.476 (od 2015)
3.438 (od 2016)
2.775 (od 2017)
3.857 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 35 (od 2012)
40 (od 2015)
40 (od 2017)
200 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 40
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Wei, Wang; Barnaghi, Payam; Bargiela, Andrzej
Probabilistic topic models for learning terminological ontologies
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2010
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/