Technisches Messen


Wydawca De Gruyter
ISSN 0171-8096
e-ISSN 2196-7113
Impact Factor dla czasopisma 0.259 (od 2012)
0.255 (od 2013)
0.123 (od 2014)
0.179 (od 2015)
0.348 (od 2016)
0.476 (od 2017)
0.594 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 15 (od 2012)
15 (od 2017)
40 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 15
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Krawczyk, Marcin; Gąska, Adam; Sładek, Jerzy
Determination of the uncertainty of the measurements performed by coordinate measuring machines
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.179
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kohut, Piotr; Gąska, Adam; Holak, Krzysztof; Ostrowska, Ksenia; Sładek, Jerzy; Uhl, Tadeusz; Dworakowski, Ziemowit
A structure's deflection measurement and monitoring system supported by a vision system
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.123
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/