Problemy Nauk Stosowanych = Problems of Applied Sciences


Wydawca Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna (Szczecin)
ISSN 2300-6110
Lista MNiSW nie (od 2013)
B (od 2015)
B (od 2017)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)
4 (od 2015)
4 (od 2017)
Ujednolicona Lista MNiSW B
Ujednolicona punktacja MNiSW 4
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 2

Radło, Wojciech; Mazurkiewicz, Stanisław; Juda, Zdzisław; Tutaj, Józef; Woźny, Zenon
Orteza wspomagana mechatronicznie dla pacjentów z trwałym wiotkim porażeniem kończyn
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 4
Impact Factor: 0
Mazurkiewicz, Stanisław; Tutaj, Józef; Juda, Zdzisław; Woźny, Zenon
Innowacyjny mechatroniczny system w leczeniu nierówności kończyn u dzieci metodą Ilizarowa
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 4
Impact Factor: 0
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/