Journal of Terramechanics


Wariant tytułu Journal of Terramechanics : application to terrain–vehicle systems
Wydawca Elsevier
ISSN 0022-4898
e-ISSN 1879-1204
Impact Factor dla czasopisma 0.803 (od 2012)
1.236 (od 2013)
1.417 (od 2014)
1.306 (od 2015)
1.198 (od 2016)
1.311 (od 2017)
1.477 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 15 (od 2012)
20 (od 2014)
25 (od 2015)
20 (od 2016)
25 (od 2017)
140 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 25
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Książek, Marek A.; Ziemiański, Daniel
Optimal driver seat suspension for a hybrid model of sitting human body
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2012
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.803
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/