Materiały Archeologiczne


Wydawca Muzeum Archeologiczne w Krakowie
ISSN 0075-7039
Lista MNiSW C (od 2013)
C (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 10 (od 2013)
10 (od 2017)
0 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW C
Ujednolicona punktacja MNiSW 10
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 2

Babraj, Krzysztof; Kogut, Janusz P.
Late-Roman and Early-Bizantyne analogues of structures in Marea/Philoxenite
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Lista MNiSW: C
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 10
Kogut, Janusz P.
Numerical modeling and analysis of the ancient pottery kiln from Marea (Egypt)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Lista MNiSW: C
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 10
Impact Factor: 0
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/