Archaeologia Polona


Wydawca Polish Academy of Sciences. Institute of Archaeology and Ethnology
ISSN 0066-5924
Uwagi Instytucja sprawcza: Polska Akademia Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii
Lista MNiSW C (od 2013)
C (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 10 (od 2013)
10 (od 2017)
40 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW C
Ujednolicona punktacja MNiSW 10
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 1

Kogut, Janusz
Geotechnical data acquisition and analysis for archaeological appraisal
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Lista MNiSW: C
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 10
Impact Factor: 0
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/