Dziennik Polski


Wydawca Polska Press
ISSN 0137-9089
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Furtak, Kazimierz
Różnorodna oferta : kształtowanie przestrzeni i ochrona zabytków, materiały i konstrukcje inżynierskie, systemy i procesy oraz urządzenia przemysłowe, inżynieria środowiska, informatyka stosowana, zarządzanie i systemy logistyczne
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Kozłowski, Dariusz
Wyznania architekta : Dlaczego lubię Politechnikę Krakowską?
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2006
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/