Journal of Applied Mechanics


Wydawca American Society of Mechanical Engineers (ASME)
ISSN 0021-8936
e-ISSN 1528-9036
Impact Factor dla czasopisma 1.041 (od 2012)
1.395 (od 2013)
1.37 (od 2014)
1.394 (od 2015)
2.133 (od 2016)
2.127 (od 2017)
2.772 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 20 (od 2012)
25 (od 2013)
25 (od 2017)
70 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 25
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Cupiał, P.
Rayleigh's quotient of linear piezoelectricity and its use in the approximate calculation of the natural frequencies of piezoelectric continua
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2006
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/