Computational Methods in Science and Technology


Wydawca Polish Academy of Sciences. Institute of Bioorganic Chemistry

Poznań Supercomputing and Networking Center
ISSN 1505-0602
e-ISSN 2353-9453
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 9 (od 2013)
11 (od 2015)
11 (od 2017)
0 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW B
Ujednolicona punktacja MNiSW 11
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Kot, Piotr
Homology calculation of cubical complexes in R^n
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2006
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/