Tetrahedron Letters


Wydawca Elsevier
ISSN 0040-4039
e-ISSN 1873-3581
Impact Factor dla czasopisma 2.397 (od 2012)
2.391 (od 2013)
2.379 (od 2014)
2.347 (od 2015)
2.193 (od 2016)
2.125 (od 2017)
2.259 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 30 (od 2012)
25 (od 2013)
25 (od 2017)
70 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 25
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Jasiński, Radomir
A stepwise, zwitterionic mechanism for the 1,3-dipolar cycloaddition between (Z)-C-4-methoxyphenyl-N-phenylnitrone and gem-chloronitroethene catalysed by 1-butyl-3-methylimidazolium ionic liquid cations
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 25
Impact Factor: 2.347
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Wybraniec, S.; Nowak-Wydra, B.; Mizrahi, Y.
1H and 13C NMR spectroscopic structural elucidation of new decarboxylated betacyanins
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2006
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/