Molecular Diversity


Wydawca Springer
ISSN 1381-1991
e-ISSN 1573-501X
Impact Factor dla czasopisma 2.861 (od 2012)
2.544 (od 2013)
1.896 (od 2014)
2.08 (od 2015)
1.752 (od 2016)
2.229 (od 2017)
2.032 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 40 (od 2012)
30 (od 2013)
25 (od 2016)
30 (od 2017)
70 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 30
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Łukasiewicz, M.; Bogdał, D.; Pielichowski, J.
Microwave assisted oxidation of some aromatics by hydrogen peroxide at supported tungsten catalyst
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2006
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/