Pieniny : przyroda i człowiek


Wydawca Pieniński Park Narodowy
ISSN 1230-4751
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 2 (od 2013)
4 (od 2015)
4 (od 2017)
0 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW B
Ujednolicona punktacja MNiSW 4
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Styrna, Jolanta; Piskorska, Kinga; Smolarczyk, Marcelina; Forczek-Brataniec, Urszula; Zając, Ewelina
Tradycyjne układy zieleni w zagrodach pienińskich – forma i znaczenie elementów roślinnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 4
Forczek-Brataniec, Urszula; Zając, Ewelina
Reklamy w krajobrazie Pienin
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 2
Impact Factor: 0
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/