Journal of Energy Resources Technology


Wydawca American Society of Mechanical Engineers (ASME)
ISSN 0195-0738
Skrót J. Energy Resour. Technol.
Impact Factor dla czasopisma 1.072 (od 2012)
1.698 (od 2013)
1.886 (od 2014)
1.336 (od 2015)
1.674 (od 2016)
2.197 (od 2017)
2.759 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 15 (od 2012)
20 (od 2013)
25 (od 2015)
20 (od 2016)
25 (od 2017)
100 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 25
SNIP 1.299 (od 2018)
Klasyfikacja ASJC 1906 Earth and Planetary Sciences: Geochemistry and Petrology
2102 Energy: Energy Engineering and Power Technology
2103 Energy: Fuel Technology
2105 Energy: Renewable Energy, Sustainability and the Environment
2210 Engineering: Mechanical Engineering
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 3

Madejski, Paweł; Janda, Tomasz; Taler, Jan; Nabagło, Daniel; Węzik, Robert; Mazur, Magdalena
Analysis of fouling degree of individual heating surfaces in a pulverized coal fired boiler
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 25
Impact Factor: 2.759
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Mitianiec, Władysław
Co-combustion of pulverized coal and biomass in fluidized bed of furnace
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 25
Impact Factor: 2.197
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Anthony, E. J.; Jia, L.; M. S.; Najman, J.; Bulewicz, E. M.
Understanding the behavior of calcium compounds in petroleum coke Fluidized Bed Combustion (FBC) ash
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2006
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/