Mössbauer Spectroscopy Newsletter


Wydawca Mössbauer Effect Data Center
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Stanek, Jan; Khasanov, Airat M.; Fornal, Piotr
Selected methodological aspects of 125Te mossbauer spectroscopy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Mössbauer Spectroscopy Newsletter
Data wydania: 2006
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/