Cellular Polymers


Wydawca Smithers Rapra
ISSN 0262-4893
e-ISSN 1478-2421
Impact Factor dla czasopisma 0.312 (od 2012)
0.6 (od 2013)
0.423 (od 2014)
0.615 (od 2015)
0.407 (od 2016)
1 (od 2017)
0.839 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 20 (od 2012)
15 (od 2013)
15 (od 2017)
40 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 15
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Prociak, A.
Properties of polyurethane foams modified with natural oil-based polyols
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2007
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/