Chemistry for Sustainable Development


Wydawca Publishing House Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (Novosibirsk)
ISSN 1023-8603
Uwagi Instytucja sprawcza: Institute of Solid State Chemistry and Mechanochemistry. Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (Novosibirsk)
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Wieczorek-Ciurowa, K.; Oleszak, D. ; Gamrat, K.
Mechanochemical synthesis of Cu-Al/Al2O3 composite in CuO-Al system under different conditions
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2007
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/