Acta Scientiarum Polonorum. Architectura


Wariant tytułu Acta Scientiarum Polonorum. Architectura (Budownictwo)
Acta Scientiarum Polonorum. Architectura. Budownictwo
Wydawca Wydawnictwo SGGW (Warszawa)
ISSN 1644-0633
e-ISSN 2544-1760
Lista MNiSW B (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 3 (od 2013)
11 (od 2015)
Ujednolicona Lista MNiSW B
Ujednolicona punktacja MNiSW 11
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 7

Leśniak, Agnieszka; Piskorz, Grzegorz
Czynniki opóźniające realizacje przedsięwzięć budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 11
Plebankiewicz, Edyta; Mitera, Ewelina
Marnotrawstwo na budowie i w produkcji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 11
Malara, Jarosław
Założenia budowy modelu wydajności pracy robotników budowlanych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 11
Radziszewska-Zielina, Elżbieta; Sroka, Bartłomiej
Liniowy model optymalizacji czasowo-kosztowej planowania realizacji inwestycji wieloobiektowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 11
Kanty, Piotr; Podleś, Krzysztof; Truty, Andrzej; Warchał, Tomasz
Wzmocnienie podłoża gruntowego pod fundamentem turbozespołu bloków 5 i 6 w PGE Elektrownia Opole S.A.
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 11
Popielski, Paweł; Radzicki, Krzysztof; Dornstädter, Jürgen
Badania szczelności obudowy głębokiego wykopu metodą termomonitoringu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 11
Zaborski, Adam
Numerical simulation of chemo-mechanical degradation of concrete and its impact on RC structures bearing capacity
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 11
Impact Factor: 0
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/