Acta Scientiarum Polonorum. Architectura


Wariant tytułu Acta Scientiarum Polonorum. Architectura (Budownictwo)
Acta Scientiarum Polonorum. Architectura. Budownictwo
Wydawca Wydawnictwo SGGW (Warszawa)
ISSN 1644-0633
e-ISSN 2544-1760
Lista MNiSW B (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 3 (od 2013)
11 (od 2015)
Ujednolicona punktacja MNiSW 11
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 5

Plebankiewicz, Edyta; Mitera, Ewelina
Marnotrawstwo na budowie i w produkcji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 11
Malara, Jarosław
Założenia budowy modelu wydajności pracy robotników budowlanych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 11
Radziszewska-Zielina, Elżbieta; Sroka, Bartłomiej
Liniowy model optymalizacji czasowo-kosztowej planowania realizacji inwestycji wieloobiektowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Lista MNiSW: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 11
Popielski, Paweł; Radzicki, Krzysztof; Dornstädter, Jürgen
Badania szczelności obudowy głębokiego wykopu metodą termomonitoringu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Lista MNiSW: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 11
Zaborski, Adam
Numerical simulation of chemo-mechanical degradation of concrete and its impact on RC structures bearing capacity
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2014
Lista MNiSW: B
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 11
Impact Factor: 0
© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/