Peregrinus Cracoviensis


Wydawca Jagiellonian University Press
ISSN 1425-1922
e-ISSN 2083-3105
Uwagi Instytucja sprawcza: Uniwersytet Jagielloński. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 3 (od 2013)
8 (od 2015)
8 (od 2017)
0 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW B
Ujednolicona punktacja MNiSW 8
DOI 10.4467/20833105PC
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 1

Korman, Lucyna
Krakowski Kazimierz w literaturze naukowej. Bibliografia za lata 1989-2011
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2012
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/