Przegląd Urbanistyczny


Wydawca Towarzystwo Urbanistów Polskich
ISSN 2080-9336
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 3

Myczkowski, Zbigniew
Parki kulturowe – krakowskie doświadczenia w ochronie krajobrazu kulturowego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Lista MNiSW: nie
Pawłowska, Krystyna
Partycypacja społeczna w ochronie i kształtowaniu krajobrazu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Lista MNiSW: nie
Zachariasz, Agata
Wyprawa do Ranstadtu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2012
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/