Energia dla Przemysłu


Wydawca Elamed Media Group
ISSN 2082-906X
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Sikorska-Bączek, Renata
Odzysk ciepła w instalacjach wentylacji dla przemysłu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2011
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/