Ecomanager : przemysł, biznes, środowisko


Wydawca ABRYS
ISSN 2080-511X
Lista MNiSW nie (od 2012)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2012)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Gaska, Krzysztof; Generowicz, Agnieszka; Gądek, Wiesław
GIS dla środowiska
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2011
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/