Mathematical Bulletin of the Shevchenko Scientific Society


Wydawca Shevchenko Scientific Society
ISSN 1812-6774
Lista MNiSW nie (od 2012)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2012)


Publikacje w tym tytule: 1

Skaskiv, Lilia; Artemovych, Orest
Groups with many Cernikov-by nilpotent subgroups
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2011
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/