Journal of Molecular Modeling


Wydawca Springer
ISSN 1610-2940
e-ISSN 0948-5023
Impact Factor dla czasopisma 1.984 (od 2012)
1.867 (od 2013)
1.736 (od 2014)
1.438 (od 2015)
1.425 (od 2016)
1.507 (od 2017)
1.335 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 25 (od 2012)
20 (od 2015)
25 (od 2017)
40 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 25
Klasyfikacja ASJC 1503 Chemical Engineering: Catalysis
1604 Chemistry: Inorganic Chemistry
1605 Chemistry: Organic Chemistry
1606 Chemistry: Physical and Theoretical Chemistry
1703 Computer Science: Computational Theory and Mathematics
1706 Computer Science: Computer Science Applications
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 6

Śliwa, Paweł; Mitoraj, Mariusz P.; Sagan, Filip; Handzlik, Jarosław
Formation of active species from ruthenium alkylidene catalysts – an insight from computational perspective
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Molecular Modeling
Data wydania: 2019
ISSN: 0948-5023
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 40
Impact Factor: 1.335
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Śliwa, Paweł; Kurczab, Rafał; Kafel, Rafał; Drabczyk, Anna; Jaśkowska, Jolanta
Recognition of repulsive and attractive regions of selected serotoninreceptor binding site using FMO-EDA approach
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Journal of Molecular Modeling
Data wydania: 2019
ISSN: 0948-5023
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 40
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Alnajjar, Radwan A.; Jasiński, Radomir
Competition between [2 + 1]- and [4 + 1]-cycloaddition mechanisms in reactions of conjugated nitroalkenes with dichlorocarbene in the light of a DFT computational study
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Molecular Modeling
Data wydania: 2019
ISSN: 0948-5023
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 40
Impact Factor: 1.335
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Dresler, Ewa; Kącka-Zych, Agnieszka; Kwiatkowska, Magdalena; Jasiński, Radomir
Regioselectivity, stereoselectivity, and molecular mechanism of [3 + 2] cycloaddition reactions between 2-methyl-1-nitroprop-1-ene and (Z)-C-aryl-N-phenylnitrones: a DFT computational study
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Molecular Modeling
Data wydania: 2018
ISSN: 0948-5023
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 25
Impact Factor: 1.335
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Jasiński, Radomir; Jasińska, Ewa; Dresler, Ewa
A DFT computational study of the molecular mechanism of [3 + 2] cycloaddition reactions between nitroethene and benzonitrile N-oxides
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Molecular Modeling
Data wydania: 2017
ISSN: 0948-5023
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 25
Impact Factor: 1.507
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Jasiński, Radomir; Kącka, Agnieszka
A polar nature of benzoic acids extrusion from nitroalkyl benzoates: DFT mechanistic study
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Molecular Modeling
Data wydania: 2015
ISSN: 0948-5023
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Impact Factor: 1.438
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/