Journal of Molecular Modeling


Wydawca Springer
ISSN 1610-2940
e-ISSN 0948-5023
Impact Factor dla czasopisma 1.984 (od 2012)
1.867 (od 2013)
1.736 (od 2014)
1.438 (od 2015)
1.425 (od 2016)
1.507 (od 2017)
Lista MNiSW A (od 2012)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 25 (od 2012)
20 (od 2015)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 25
SNIP 0.461 (od 2017)
Klasyfikacja ASJC 1503 Chemical Engineering: Catalysis
1604 Chemistry: Inorganic Chemistry
1605 Chemistry: Organic Chemistry
1606 Chemistry: Physical and Theoretical Chemistry
1703 Computer Science: Computational Theory and Mathematics
1706 Computer Science: Computer Science Applications
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 3

Dresler, Ewa; Kącka-Zych, Agnieszka; Kwiatkowska, Magdalena; Jasiński, Radomir
Regioselectivity, stereoselectivity, and molecular mechanism of [3 + 2] cycloaddition reactions between 2-methyl-1-nitroprop-1-ene and (Z)-C-aryl-N-phenylnitrones: a DFT computational study
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2018
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 25
Impact Factor: 1.507
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Jasiński, Radomir; Jasińska, Ewa; Dresler, Ewa
A DFT computational study of the molecular mechanism of [3 + 2] cycloaddition reactions between nitroethene and benzonitrile N-oxides
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2017
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 25
Impact Factor: 1.507
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Jasiński, Radomir; Kącka, Agnieszka
A polar nature of benzoic acids extrusion from nitroalkyl benzoates: DFT mechanistic study
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Ujednolicona lista MNiSW 2013-2016: A
Ujednolicona punktacja MNiSW 2013-2016: 25
Impact Factor: 1.438
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/