Kwartalnik Historii Kultury Materialnej


Wydawca Polska Akademia Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii
ISSN 0023-5881
Lista MNiSW C (od 2012)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 12 (od 2012)
10 (od 2013)
Ujednolicona Lista MNiSW C
Ujednolicona punktacja MNiSW 10


Publikacje w tym tytule: 1

Sadowska, Ewa
Muzeum i Twórcza Pracownia Zabawek "Szorakateusz" w Kecskemet na Węgrzech
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1986
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/