betaEkonomia i Środowisko = Economics and Environment


Wariant tytułu Ekonomia i Środowisko
Wydawca Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych
ISSN 0867-8898
e-ISSN 2300-6420
Lista MNiSW B (od 2012)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 5 (od 2012)
8 (od 2013)
12 (od 2015)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 6

Flaga-Maryańczyk, Agnieszka; Stypka, Tomasz
Application of the modified AHP method and eco-labels for biomass boiler selection for a small hotel in a mountain region. A case study
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 12
Studencka, Joanna
Ocena efektywności ekonomicznej źródeł ciepła przy użyciu Analizy Kosztu Życia (LCC) na przykładzie ciepłowni geotermalnej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 12
Stypka, Tomasz; Flaga-Maryańczyk, Agnieszka
Możliwości stosowania zmodyfikowanej metody AHP w problemach inżynierii środowiska
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2016
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 12
Studencka, Joanna
Krajowe możliwości wykorzystania biomasy jako paliwa
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 12
Jaglarz, Gabriela; Generowicz, Agnieszka
Charakterystyki energetyczne odpadów komunalnych po procesach odzysku i recyklingu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 12
Mucha, Zbigniew; Wójcik, Włodzimierz
Investment costs of small wastewater treatment plants with SBR reactors in Poland
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 12
© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/