Zeitschrift für Naturforschung. A, A Journal of Physical Sciences


Wariant tytułu Zeitschrift für Naturforschung A
Wydawca De Gruyter
ISSN 0932-0784
e-ISSN 1865-7109
Impact Factor dla czasopisma 1.363 (od 2012)
0.908 (od 2013)
0.789 (od 2014)
0.886 (od 2015)
1.432 (od 2016)
1.414 (od 2017)
1.079 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 20 (od 2012)
20 (od 2017)
40 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 20
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 5

Gondek, E.; Kityk, I. V.; Danel, A.
Photovoltaic Effect in Single Layer 1H-Pyrazolo[3,4-b]quinoline and1H-Pyrazolo[3,4-b]quioxaline
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2009
Chrzanowska, Agnieszka; Jochym, Pawel T.
Microscopic stress tensor of nematic liquid crystal binary mixtures
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1996
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Chrzanowska, A.; Sokalski, K.
On the microscopic stress tensor for anisotropic molecules in homogeneous systems
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1994
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Chrzanowska, A.; Sokalski, K.
Static and hydrodynamic properties of nematic liquid crystals
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1992
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Chrzanowska, A.
Spontaneously twisted nonchiral nematic liquid crystals
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 1990
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/