Inorganic Materials


Wydawca Springer
ISSN 0020-1685
e-ISSN 1608-3172
Impact Factor dla czasopisma 0.376 (od 2012)
0.51 (od 2013)
0.556 (od 2014)
0.567 (od 2015)
0.62 (od 2016)
0.699 (od 2017)
Lista MNiSW A (od 2012)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 15 (od 2012)
Ujednolicona punktacja MNiSW 15
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Sidorchuk, V. V.; Wieczorek-Ciurowa, K. et al.
Mechanochemical synthesis of BaTiO3 using different forms of TiO2
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2010
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/