betaEngineering Economics


Wydawca Kaunas University of Technology
ISSN 1392-2785
Uwagi Instytucja sprawcza: Kauno Technologijos Universitetas (Litwa)
Impact Factor dla czasopisma 0.771 (od 2013)
0.871 (od 2014)
0.806 (od 2015)
0.726 (od 2016)
Lista MNiSW A (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 15 (od 2013)
20 (od 2014)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Radziszewska-Zielina, E.
Analysis of the impact of the level of partnering relations on the selected indexes of success of Polish construction enterprises
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2010
© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/