Engineering Economics


Wydawca Kaunas University of Technology
ISSN 1392-2785
Uwagi Instytucja sprawcza: Kauno Technologijos Universitetas (Litwa)
Impact Factor dla czasopisma 0.972 (od 2012)
0.771 (od 2013)
0.871 (od 2014)
0.806 (od 2015)
0.726 (od 2016)
0.709 (od 2017)
0.73 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 35 (od 2012)
15 (od 2013)
20 (od 2014)
20 (od 2017)
70 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 20
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Radziszewska-Zielina, Elżbieta
Analysis of the impact of the level of partnering relations on the selected indexes of success of Polish construction enterprises
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2010
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/