Advances in Geometry


Wydawca De Gruyter
ISSN 1615-715X
e-ISSN 1615-7168
Impact Factor dla czasopisma 0.371 (od 2012)
0.314 (od 2013)
0.5 (od 2014)
0.578 (od 2015)
0.552 (od 2016)
0.734 (od 2017)
0.789 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 20 (od 2012)
15 (od 2013)
20 (od 2015)
15 (od 2016)
20 (od 2017)
70 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 20
Klasyfikacja ASJC 2608 Mathematics: Geometry and Topology
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Kocel-Cynk, Beata; Pawłucki, Wiesław; Valette, Anna
A short geometric proof that Hausdorff limits are definable in any o-minimal structure
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Advances in Geometry
Data wydania: 2014
ISSN: 1615-7168
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.5
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/