DIANA World


Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
5 (od 2019)


Publikacje w tym tytule: 1

Pamin, Jerzy
Nonlinear analysis of a cooling tower
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: DIANA World
Data wydania: 1993
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/