Dynamic Systems and Applications


Wydawca Dynamic Publishers
ISSN 1056-2176
Impact Factor dla czasopisma 0.395 (od 2012)
0.375 (od 2013)
0.386 (od 2014)
0.213 (od 2015)
0.298 (od 2016)
0.359 (od 2017)
0.5 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 15 (od 2012)
20 (od 2013)
15 (od 2015)
20 (od 2017)
20 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 20
SNIP 0.573 (od 2018)
Klasyfikacja ASJC 2600 Mathematics: General Mathematics
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Malinowski, Marek T.
The narrowing set-valued stochastic integral equations
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.213
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Dudek, Sylwia
Nontrival solution for nonlinear p(x)-Laplacian Dirichlet problem with the sign-changing weight
Typ: artykuł w czasopiśmie
Data wydania: 2015
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.213
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/