Journal of Lie Theory


Wydawca Heldermann Verlag
ISSN 0949-5932
Impact Factor dla czasopisma 0.455 (od 2012)
0.456 (od 2013)
0.396 (od 2014)
0.44 (od 2015)
0.471 (od 2016)
0.529 (od 2017)
0.514 (od 2018)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 15 (od 2012)
20 (od 2014)
15 (od 2016)
20 (od 2017)
70 (od 2019)
Ujednolicona Lista MNiSW A
Ujednolicona punktacja MNiSW 20
Klasyfikacja ASJC 2602 Mathematics: Algebra and Number Theory
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Mykytyuk, Ihor V.
Structure of the coadjoint orbits of Lie algebras
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Lie Theory
Data wydania: 2012
ISSN: 0949-5932
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.455
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/